Song: Gracious Cockfighter Sabungerong Maginoo

Song Title: Sabungerong Maginoo (Gracious Cockfighter)

Artist Composer: Tommy Aquino

Listen here.

Lyrics transcription by GTTE Lyrics Translated by Google and GTTE
Pagtilaok ng manok sa madaling araw
Ang bawat oras ko ay puno ng kasiglahan
Yan ang sabungero na isang katulad ko
Masayahin mapagmahal maginoo
When rooster crows at dawn
My every moment is full of vitality
That’s a cockfighter like me
Jolly loving gracious
Kaming mga sabungero ay may isang salita
Na aming ikinararangal sa madla
Tulad ng pustahan sa gitna ng rueda
Kapag tumango ako ay siguradong kasado na
We the Cockfighters have one word
That we are proud of to all
Like the betting in the center of the pit
When I nod it is binding
Sabungero
Tulad ko maginoo
Sabungero
Tulad ko maginoo
Cockfighter
Like me gracious
Cockfighter
Like me gracious
[Pakat na] ang tapang ng isang manok na hawak ko
At huwag naman sanang ako pa ang siyang subukan mo
Pagkat ang sabungero ay sadyang maginoo
Ngunit ito ay palaban at hindi tumatakbo
[Deployment to] the courage of a chicken in my hands
And hope you will not try me
Because a cockfighter is truly gracious
But is fighting and not running
Sabungero
Tulad ko maginoo
Cockfighter
Like me gracious
Paghinimas ang manok ay may dahilan
Kinukundisyon at hinahanda sa paglaban
Ngunit ang pamilya sa amin ang number one
Hindi kailan man sila ay pababayaan
Petting a chicken has reason
Conditioning and preparing for a fight
But our family is number one
Will never forsake them
Sabungero
Tulad ko maginoo
Cockfighter
Like me gracious
Kaming mga sabungero ay sadyang tahimik lang
Ngunit may puso at damdamin para sa bayan
Ang mga prohekto ng aming mga sabungan
Tumutulong sa maraming mamamayan
Cockfighters are just truly quiet
But with heart and passion for the country
The projects of our cockpit
Helps many people
Sabungero
Tulad ko maginoo
Cockfighter
Like me gracious
Pagtilaok ng manok sa madaling araw
Ang bawat oras ko ay puno ng kasiglahan
Yan ang sabungero na isang katulad ko
Masayahin mapagmahal maginoo
When rooster crows at dawn
My every moment is full of vitality
That’s a cockfighter like me
Jolly loving gracious
Sabungero
Tulad ko maginoo
Sabungero
Tulad ko maginoo
Cockfighter
Like me gracious
Cockfighter
Like me gracious
Sabungero
Sabungero maginoo
Sabungero maginoo
Cockfighter
Like me gracious
Like me gracious

Check out other music: Filipino Cockfighter Songs.
poultry gamefowl chicken gamecock

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.